Kraków, 09 lutego 2019

Wykład „Ivan Gundulić a sprawa polska –bitwa pod Chocimiem 1621 w epopei Osman”

W sobotę 9 lutego w  Krakowie odbył się wykład o twórczości Ivana Gundulicia, a w szczególności o jego epopei „Osman”, w którym znajdujemy wzmiankę o bitwie z Turkami pod Chocimiem w 1621 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez konsula honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie Pana Pawła Włodarczyka. W spotkaniu uczestniczyła Tiha Dabac Golubić, pierwszy sekretarz. Wykład zatytułowany „Ivan Gundulić a sprawa polska –bitwa pod Chocimiem 1621 w epopei Osman” zostało zorganizowane we współpracy z Bractwem Kurkowym w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. O historycznych aspektach bitwy pod Chocimiem opowiadał historyk Piotr Boroń, senator RP, a o historii Dubrownika oraz życiu i twórczości Ivana Gundulicia mówili wykładowcy z Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ dr hab. Aleksandra Borowiec i dr hab. Maciej Czerwiński. Na spotkaniu pośród licznie zgromadzonych byli także profesorowie i studenci kroatystyki w Krakowie.