Warszawa, 20 maja 2020

Wideokonferencja - spotkanie Szefów przedstawicielstw państw członkowskich UE (HoMs) z ministrem Konradem Szymańskim

W środę 20 maja odbyła się zorganizowana przez Ambasadę jako przedstawicielkę kraju przewodniczącego w pracach Rady Unii Europejskiej wideokonferencja z Ministrem do spraw Unii Europejskiej Konradem Szymańskim, w której uczestniczyli ambasadorowie krajów UE w Polsce.  Minister Szymański podczas otwartej dyskusji szczegółowo i precyzyjnie nakreślił stanowisko Polski wobec polityki UE, z uwzględnieniem sytuacji wywołanej przez COVID-19 oraz wobec innych tematów będących we wspólnym interesie. Ambasador Tomislav Vidošević, pełniący rolę moderatora konferencji wstępnie poprosił Ministra o skomentowanie wyników Szczytu krajów Unii Europejskiej oraz krajów Bałkanów Zachodnich, który miał miejsce w Zagrzebiu, natomiast ambasadorowie krajów UE postawili szereg pytań z dziedziny stosunków politycznych i gospodarczych związanych w wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie UE.