Zagrzeb, 09 maja 2020

Wiadomość Ministerstwa Spraw Zagranicznych z okazji Dnia Europy

Dzień Europy, obchodzony jest każdego roku - 9 maja ku pamięci Deklaracji Schumana, w której zaproponowano utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która jest fundamentem dzisiejszej Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest wciąż, pomimo wszystkich stojących przed nią wyzwań i trudności, symbolem pokoju, dobrobytu, wysokich standardów i jakości życia. Skala i konsekwencje pandemii koronawirusa wskazują na znaczenie kluczowych zasad, które doprowadziły do ​​powstania Unii Europejskiej, jaką znamy dzisiaj - Europy wspólnoty i solidarności, współpracy i wzajemnej troski.

Tegoroczne obchody Dnia Europy mają dla Chorwacji szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że odbywają się one podczas chorwackiej prezydencji w Radzie UE, podczas naszego siódmego roku członkostwa w Unii, kiedy obchodzimy również 30. rocznicę demokratycznych zmian w Chorwacji.

Jesteśmy dumni, że nasza prezydencja przyczyniła się bezpośrednio do projektu zjednoczenia Europy i okazała się wiarygodnym partnerem w bardzo trudnych czasach. Dzięki współpracy z instytucjami UE i innymi państwami członkowskimi wzmocniona została jedność, solidarność i wytrzymałość Unii.

Chorwacka prezydencja przyczyniła się do zapewnienia ciągłości procesu legislacyjnego w UE i przyjęcia pakietów finansowych mających na celu złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków pandemii. Zwołując wideokonferencje, umożliwiliśmy innowacyjną formę wymiany doświadczeń i informacji między państwami członkowskimi na temat sposobów radzenia sobie z kryzysem COVID-19 i innymi zagadnieniami.

Z okazji Dnia Europy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich, we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i Biurem Parlamentu Europejskiego w Chorwacji, zorganizowało konkurs fotograficzny „Naša Europa“ („Nasza Europa”) - promujący piękno geograficzne i różnorodność kulturową Unii Europejskiej. Na oficjalnych stronach i platformach chorwackiej Prezydencji zostaną dzisiaj opublikowane trzy najlepsze zdjęcia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich oraz Klub Kultury zapraszają również na internetowy festiwal filmowy „Europa w kinie” oraz do wzięcia udziału w quizach z nagrodami na temat europejskiej kinematografii. Za pośrednictwem strony internetowej programu Europaukinu.eu na Facebooku można obejrzeć pięć europejskich filmów krótkometrażowych, a dziś o godzinie 20:00, wyświetlony zostanie film fabularny „Potraga za ocem“ („W poszukiwaniu ojca”). Szczegółowy program jest dostępny na stronie https://www.facebook.com/europaukinu.eu/.

Komisja Europejska w Chorwacji uruchomiła, przy wsparciu Ministerstwa, stronę internetową poświęconą solidarności www.solidarnost.hr, która ma na celu zachęcenie obywateli do okazywania sobie solidarności, wyrażania swoich uczuć i nadziei, a tym samym przywiązywania wagi do tego, co najważniejsze ten moment – solidarności.

Dzień Europy, który dzisiaj obchodzimy, jest okazją do przypomnienia sobie drogi Chorwacji do członkostwa w Unii Europejskiej. Drogi, która rozpoczęła się od walki o niepodległość, która zabrała ze sobą liczne ofiary i pozostawiła ogromne materialne zniszczenia.  

W dzisiejszym kryzysie, wspólnota i solidarność, idee przewodnie projektu europejskiego, których korzenie tkwią w Deklaracji Schumana, mają dzisiaj tożsamą, jeśli nie większą, siłę symboliczną.