Warszawa, 22 kwietnia 2020

Trzecia z kolei repatriacja obywateli chorwackich z Polski

W dniu 22 kwietnia, przy pomocy Departamentu do spraw konsularnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji, Ambasad Republiki Chorwacji w Ljubljanie, w Wiedniu i w Pradze oraz we współpracy z Ambasadą Republiki Słowenii w Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowany został trzeci z kolei powrót z Warszawy w ramach repatriacji dziewięciorga obywateli chorwackich oraz trojga obywateli słoweńskich do Republiki Chorwacji i do Republiki Słowenii. Powrót autobusem do Chorwacji zorganizowany został za pośrednictwem firmy Atlas plus sp. z o.o. z Zagrzebia, autobus wyjechał w godzinach porannych z terenu Ambasady.