Warszawa, 03 grudnia 2019

Spotkanie przygotowawcze w Ambasadzie dotyczące prezydencji Republiki Chorwacji w Radzie UE

W nawiązaniu do spotkań przygotowawczych w październiku, Ambasador Tomislav Vidošević wraz ze współpracownikami odbył we wtorek 3 grudnia w Ambasadzie spotkanie robocze z konsulami honorowymi Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Krakowie, Opolu, Poznaniu i Białymstoku, z przedstawicielami firm chorwackich w Polsce: Orbico, Podravka, Končar i Salveo, z lektorami języka chorwackiego na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach, z przedstawicielstwem Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce i z wszystkimi współpracownikami Ambasady uczestniczącymi w przygotowaniach na terenie Polski rozmaitych projektów w ramach programu przewodnictwa Republiki Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy przyszłego roku. Na spotkaniu, na którym przedstawione zostały w zarysie priorytety prezydencji, szczególną uwagę zwrócono na uzgodnienie harmonogramu wspólnych przedsięwzięć związanych z zaprezentowaniem Chorwacji w dziedzinie kultury we współpracy z miastami, województwami, uniwersytetami, instytucjami partnerskimi oraz instytucjami Rzeczypospolitej Polskiej.