Warszawa, 07 czerwca 2021

Spotkanie bilateralne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Turystyki i Sportu Republiki Chorwacji Tonči Glaviny z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Gut-Mostowym

Sekretarz Stanu ds. turystyki Republiki Chorwacji Tonči Glavina spotkał się w poniedziałek 7 czerwca w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej z Sekretarzem Stanu odpowiedzialnym za turystykę w Polsce, Panem Andrzejem Gut-Mostowym. W spotkaniu udział wzięli także Ambasador Tomislav Vidošević oraz Dyrektor Przedstawicielstwa HTZ w Polsce, Pani Agnieszka Puszczewicz. Rozmawiano o współpracy w dziedzinie turystyki, a zwłaszcza o możliwościach inwestowania w projekty turystyczne. Sekretarz Stanu Glavina podziękował za wsparcie Polski dla chorwackiej kandydatury na członka Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Turystycznej ONZ. Przed spotkaniem bilateralnym, w godzinach porannych Sekretarze Stanu Glavina i Gut-Mostowy dokonali otwarcia Forum poświęconego promocji turystyki i uczestniczyli we wstępnym panelu Forum. Sekretarz Stanu Glavina wraz z Ambasadorem Vidoševićem odbyli także spotkanie z Panem Rafałem Szlachtą, Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej.