Kraków, 08 czerwca 2021

Spotkanie bilateralne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji Alena Gospočića z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Bittelem

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji Alen Gospočić spotkał się we wtorek, 8 czerwca w siedzibie Politechniki Krakowskiej z Sekretarzem Stanu Andrzejem Bittelem, pełnomocnikiem rządu RP ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Chorwackich Linii Kolejowych Przewozy Pasażerskie oraz Chorwackich Linii Kolejowych Infrastruktura oraz konsul honorowy Paweł Włodarczyk i Ambasador Tomislav Vidošević. Rozmawiano o współpracy w dziedzinie ruchu kolejowego i możliwości utworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Polską i Chorwacją. Podczas Konferencji poświęconej pociągom dużych prędkości, Sekretarz Stanu Gospočić odbył kilka spotkań z polskimi partnerami , włącznie z przedstawicielami PKP Intercity i Polskich Linii Kolejowych. Sekretarz Stanu odwiedził wraz z delegacją Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe, zajmujące się między innymi produkcją, montażem i konserwacją rozjazdów kolejowych i zwrotnic.