Warszawa, 15 września 2020

Spotkanie ambasadora Tomislava Vidoševicia z Panią Urszulą Dzierżawską-Bukowską

We wtorek 15 września ambasador Tomislav Vidošević spotkał się w ambasadzie z Panią Urszulą Dzierżawską-Bukowską. Podczas spotkania omówiono kilka projektów współpracy kulturalnej łączącej Chorwację i Polskę. Ambasador Tomislav Vidošević szczególnie podziękował Pani Urszuli Dzierżawskiej-Bukowskiej za udział w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z Prezydencją Republiki Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszych sześciu miesiącach tego roku. Omówiona została także możliwości realizacji rozszerzonego wydania książki Vinicija B. Lupisa „Dubrownik i Polska”. Ambasador Tomislav Vidošević z radością przyjął również honorowy patronat Ambasady nad tegorocznym koncertem Urszuli Świerczyńskiej i Justyny ​​Górskiej, które w niedziele 4 października w Trybunale Koronnym Lublinie wykonają utwory Ludomira Michała Rogowskiego.