Warszawa, 10 września 2020

Spotkanie ambasadora Tomislava Vidoševicia z lektorką języka chorwackiego Aną Marković

W czwartek, 10 września, lektorka języka chorwackiego Ana Marković złożyła ambasadorowi Tomislavowi Vidoševićowi pożegnalną wizytę. Pani Ana Marković podziękowała za wspaniała współpracę Ambasady z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej w Warszawie oraz za szereg wspólnie zrealizowanych projektów. Ambasador podziękował Pani Anie Marković za wyjątkowe działania w trakcie jej trzyletniego mandatu lektorskiego, podkreślając, że tegoroczna kandydatura pani Any Marković do Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego mówi sama za siebie, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę ze studentami i działalność pani Any Marković na pogłębianiu współpracy  Instytutu  z partnerami z Chorwacji.