Warszawa, 23 czerwca 2020

Spotkanie Ambasadorów Państw Członkowskich UE (EU Heads of Missions – HoMs) z Marszałkiem Senatu RP Panem Tomaszem Grodzkim

We wtorek 23 czerwca w siedzibie Ambasady Włoch odbyło się spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Panem Tomaszem Grodzkim. Ambasador Tomislav Vidošević, który był moderatorem konferencji, podkreślił symboliczne znaczenie spotkania w Ambasadzie Włoch, jako symbol solidarności i współczucia dla wszystkich ofiar COVID-19.  Marszałek Tomasz Grodzki podczas otwartej dyskusji odniósł się do obecnej sytuacji politycznej w Polsce, stosunków Polski z Unią Europejską oraz do aspektów związanych z COVID-19. Ambasadorowie państw UE zadawali szereg pytań ze sfery stosunków politycznych i gospodarczych związanych z wyzwaniami, przed którymi stoją obecnie wszystkie państwa Unii Europejskiej, a ambasador Tomislav Vidošević przedstawił również wyniki chorwackiej prezydencji w Radzie UE w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.