Zagreb, 30 października 2019

Prezydencja Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej – historyczny moment dla kraju

Chorwacki premier Andrej Plenković przedstawił dziś w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu priorytety chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2020 r. Na konferencji po raz pierwszy zostało przedstawione oficjalne hasło oraz logo Prezydencji, zaprojektowane przez Ivę Primorac.  

Oto pełna wersja przemówienia premiera:

“Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Przedstawiciele Chorwackiego Saboru, pozostali wysocy rangą urzędnicy, zebrani tutaj nasi współpracownicy, a także dostojnicy kościelni, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Pozdrawiam również przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, przedstawicieli mediów oraz wszystkich Państwa, którzy są dzisiaj razem z nami. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję wspaniałej pracy Ivie Primorac oraz jej zespołowi.

Cieszę się, że mogę dziś powitać Państwa w tak licznym gronie. Chciałbym również szczególnie powitać Panią Dyrektor Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej, która jest dziś naszym gospodarzem. To nie przypadek, że dzisiejsza prezentacja priorytetów Programu Prezydencji UE ma miejsce właśnie tutaj. Część prac nad budynkiem, trwających od 1995 roku została już zrealizowana, a reszta będzie ukończona dzięki naszej inicjatywie i doskonałej współpracy z Biblioteką Narodową i Uniwersytecką. Dzięki temu Zagrzeb i Chorwacją będą miały wspaniałe centrum kongresowe w samym sercu stolicy.

Nasza Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, jest jedną z kilku sprawowanych przez nas w trakcie trwania tej kadencji naszego Rządu. Chciałbym przypomnieć, że przewodniczyliśmy  Komitetowi Ministrów Rady Europy, Inicjatywie Środkowoeuropejskiej, inicjatywie 16+1 dotyczącej współpracy między Chinami a Państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1 listopada będziemy również przewodniczyć strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju, a w przyszłym roku będziemy przewodniczącymi Komisji Dunaju. Świadczy to o silnym zaangażowaniu naszego kraju i wszystkich podmiotów w Chorwacji w politykę międzynarodową i zagraniczną.

Chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom, członkom Rządu i ich współpracownikom, którzy od dawna poświęcali się przygotowaniu naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pod względem merytorycznym i logistycznym. Właśnie to pełne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych wyników w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r.

Dzisiejsze wydarzenie to pierwsza konferencja poświęcona priorytetom chorwackiej Prezydencji. Następne spotkania odbędą się w Splicie, Rijece, Osijeku i Varaždinie, gdzie poszczególni ministrowie wyjaśnią segmenty i działania w różnych sektorach, w związku z czym na poziomie całej Chorwacji otrzymamy pełen obraz naszych działań w nadchodzącym roku.

W 29 rocznicę swojej niepodległości, Chorwacja stanie na czele Unii Europejskiej. To historyczny moment dla naszego kraju, będący zwieńczeniem naszej europejskiej drogi. Drogi, która jak doskonale Państwo wiedzą, nie była dla nas ani trochę łatwa.

Chorwaci jednak, kierując się chrześcijańskimi korzeniami, tradycjami i kulturą, zawsze wyrażali swoje przywiązanie i przynależność do europejskiej rodziny, z którą łączą nas wspólne wartości, cele i przyszłość.

Dla Chorwatów, mających doświadczenie Wojny Ojczyźnianej, wysoko ceniących pokój i współpracę, szanujących poświęcenie chorwackich weteranów - społeczność europejska, jest czymś więcej niż tylko wspólnym rynkiem z udziałem prawie pół miliarda ludzi.

Dla nas Unia Europejska jest projektem pokoju i współpracy. Dla nas Chorwatów, Unia, to przede wszystkim naturalne ramy i wspólnota wolnych narodów europejskich, zapewniająca polityczne i gospodarcze warunki dla dobrego i bezpiecznego rozwoju wszystkich obywateli Chorwacji, wspólnota, w której szanuje się mniejszości narodowe.

 

Dzisiejsza Unia wyzwań

 

Panie i Panowie,

nasza prezydencja w Radzie Unii Europejskiej nadchodzi w kluczowym momencie dla Europy, i dla całego świata.

Unia Europejska stoi przed szeregiem wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań, przewidywalnych i mniej przewidywalnych, które zmuszają państwa członkowskie do szukania wspólnych rozwiązań i metod współpracy.

Środowisko międzynarodowe boryka się kryzysem multilateralyzmu, palącym problemem związanym ze zmianami klimatu i globalnym ociepleniem, nowymi wyścigami zbrojeń i zagrożeniami terrorystycznymi, ze stałą presją ze strony migracji i wojen handlowych.

W wysoce dynamicznym i konkurencyjnym środowisku zglobalizowanego świata stoimy także przed wyzwaniami związanymi z dużymi różnicami gospodarczymi i perspektywami rozwoju między państwami i wewnątrz nich.

Postęp technologiczny w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, oprócz możliwości, jakie ze sobą niesie, stawia nas również przed niekończącym się rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości, dezinformacji, nietolerancji i mowy nienawiści na platformach cyfrowych. Jest to bezpośrednie zagrożenie dla naszego porządku demokratycznego, ponieważ podważa zaufanie obywateli do instytucji.

W tym kontekście chorwacka prezydencja rozpoczyna nowy pięcioletni cykl instytucjonalny UE po majowych wyborach europejskich: z nowymi liderami instytucji europejskich, w szczególności z nowym składem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz nowym przewodniczącym Rady Europejskiej, z nowymi tematami oraz propozycjami i programami politycznymi, zgodnie z ramami strategicznymi na lata 2019–2024, wraz z zakończeniem negocjacji w sprawie nowego siedmioletniego budżetu europejskiego na lata 2021–2027, których zakończenie będzie ważnym zadaniem chorwackiej prezydencji ponieważ od tego zależy sprawna kontynuacja realizacji wszystkich projektów finansowanych przez europejskie fundusze. Prezydencja Chorwacji nastaje wreszcie w czasie ciągłej niepewności związanej z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co znacząco wpłynie na cały projekt europejski i będzie wymagało mądrego podejśćia w zarządzaniu tym procesem, zwłaszcza jeśli wyjście Wielkiej Brytanii nastąpi w czasie naszej Prezydencji oraz z uwagi na przedłużenie terminu do 31 stycznia 2020 r i wyborów, które odbędą się w grudniu w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie te czynniki wewnętrzne i zewnętrzne są powodem dalszego umacniania jedności i wspólnoty europejskiej. W tak skomplikowanych okolicznościach, Chorwacja będzie odgrywać ważną rolę w przyszłym roku - stanie się sterem wspólnego europejskiego projektu, w dalszym budowaniu silnej Europy w świecie pełnym wyzwań! Właśnie z tego powodu wybraliśmy to hasło jako hasło naszej Prezydencji.

 

Chorwackie doświadczenie

 

Do tej pory Chorwacja przeszła długą drogę w walce o niepodległość, międzynarodową akceptację i pełną integrację z Traktatem Północnoatlantyckim i Unią Europejską.

Jako kraj, poprzez sprawowanie prezydencji zatoczymy swoisty cykl - od ustanowienia niepodległości do silnej międzynarodowej pozycji w Europie, o czym świadczą liczne osiągnięcia w ostatnich miesiącach:

rola Chorwacji w wyborze liderów instytucji europejskich, w szczególności przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej,

uwzględnienie wyzwań demograficznych w strategicznym programie Unii oraz zakres przyszłej Komisji Europejskiej,

objęcie funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej przez Dubravkę Šuicę,

wybór byłej Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych Mariii Pejčinović Burić na Sekretarza Generalnego Rady Europy,

przyjęcie chorwackiego listu intencyjnego do przystąpienia do Europejskiego Mechanizmu Kursowego II w ramach realizacji naszej strategii wprowadzenia euro,

zielone światło od Komisji Europejskiej, dla przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen.

Ze względu na swoją szczególną przeszłość, Chorwacja wnosi do Unii Europejskiej wyjątkowe doświadczenie. Z kraju, który ucierpiał w wyniku wojny i agresji, z powodzeniem przekształciliśmy instytucje i gospodarkę, aż do tego stopnia, że już po siedmiu latach członkostwa, przewodzimy Radzie Unii Europejskiej. Pragniemy, aby stało się to dumą wszystkich obywateli Chorwacji, którzy walczyli i do tej pory budowali wolną i niezależną Chorwację, zwłaszcza mam tu na myśli chorwackich weteranów.

W przyszłym roku mamy okazję, aby zaprezentować Chorwację Europie i światu w najlepszym świetle. Nie tylko dzięki naszemu bogatemu dziedzictwu kulturowemu, sztuce i turystyce, ale także dzięki naszym wartościowym ludziom i konstruktywnym propozycjom politycznym, które uważamy za ważne dla Unii Europejskiej i jej obywateli.

Jest to dziś okazja, aby przypomnieć słowa pierwszego prezydenta Chorwacji, dr Franjo Tudjmana, który podczas pierwszej sesji demokratycznie wybranego parlamentu chorwackiego 30 maja 1990 r. podkreślił iż: „należy podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej włączyć Chorwację do Wspólnoty Europejskiej ”.

Trzydzieści lat później Chorwacja jest nie tylko członkiem Unii Europejskiej, ale wkrótce będzie również jej przewodniczyć.

 

Podstawowe wytyczne prezydencji chorwackiej

 

Chorwacja, w tej roli, ma szansę, we współpracy z państwami członkowskimi i wszystkimi instytucjami, dać Europie swój wkład i nadać nowy impet.

Obywatele, ich oczekiwania i potrzeby zawsze będą w centrum naszych działań.

Chcemy, aby obywatele silniej odczuwali korzyści płynące z członkostwa, poprawiali jakość życia, czuli bezpieczeństwo, jakie zapewnia im członkostwo w Unii w świecie, który pod wieloma względami stał się nieprzewidywalny.

Szczególną uwagę zwrócimy na zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój wszystkich państw członkowskich i ich regionów.

Jednocześnie skupimy się na tych obszarach, w których naszym zdaniem, najbardziej potrzebne są działania Unii, w których Unia musi działać strategicznie i tworzyć wartość dodaną.

Są to obszary, w których Unia strategicznie i znacząco tworzy wartość dodaną. Obszary, w których buduje się jednocześnie poczucie wspólnoty, równości i szacunku, a także przynależności do rozwiniętej i spójnej Unii, przy możliwie najmniejszych różnicach w rozwoju wszystkich części Europy.

Dlatego podczas naszej prezydencji będziemy popierać Europę opartą na wspólnych wartościach i poszanowaniu wspólnych interesów. Najlepszym sposobem na przezwyciężenie wszystkich wyzwań środowiskowych i wewnątrz Unii jest promowanie konsensusu i dążenie do kompromisu zamiast tworzenia dodatkowych podziałów. Będzie to nasze najważniejsze zadanie podczas Prezydencji.

Nasze priorytety są zgodne z kluczowymi dokumentami Unii przyjętymi po wyborach do Parlamentu Europejskiego: unijnym programem strategicznym na lata 2019–2024, przyjętym przez Radę Europejską w czerwcu, politycznymi wytycznymi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przedstawionymi w lipcu, o których rozmawialiśmy również podczas jej wizyty w Chorwacji tego lata. Kierować się będziemy także wspólnymi priorytetami programu trzech prezydencji w programie Rady Unii Europejskiej (Trio). Jak wiadomo, Chorwacja jest częścią Trio, które obejmuje Rumunię, Finlandię i Chorwację.

Przedstawię teraz cztery nadrzędne obszary naszej prezydencji, odzwierciedlających naszą wizję europejskich priorytetów w nadchodzącym okresie:

 

Europa, która się rozwija

Europa, która łączy

Europa, która chroni,

Europa, która ma wpływy.

 

Pierwszy priorytet - Rozwój Europy

 

Unia Europejska jest dziś drugą światową gospodarką, wytwarzającą jedną piątą światowego PKB.

Jednak w czasach poważnych zmian technologicznych, geopolitycznych i demograficznych, gospodarka UE i jej rynek pracy stoją w obliczu rosnącej konkurencji, zwłaszcza ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych, z którymi wszyscy mamy do czynienia.

Odpowiedzią na to nie jest słabsza, lecz silniejsza Unia. Potrzebujemy Europy, która rozwija się i wzmacnia w sposób zrównoważony i zintegrowany. Zakłada to pogłębienie naszego jednolitego rynku złożonego z pół miliarda ludzi, stymulowanie cyfryzacji biznesu, inwestycji w innowacje i badania, aby uczynić nas jeszcze bardziej konkurencyjnymi.

Jednak, aby państwa członkowskie UE były jeszcze silniejsze gospodarczo, konieczne jest zmniejszenie wciąż dużych różnic rozwojowych między nimi. Wymaga to zrównoważonego rozwoju regionalnego dzięki dobrze zaplanowanej polityce europejskiej, wspieranej przez tradycyjne fundusze europejskie.

Czyniąc to, należy zadbać o budowanie bardziej usatysfakcjonowanego i dynamicznego społeczeństwa, biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich pokoleń, opracowując politykę, która tworzy lepsze warunki pracy i życia. Jednym ze szczególnych priorytetów w tym zakresie jest rozwiązywanie wyzwań demograficznych, ponieważ jest to problem, który dotyka nie tylko Chorwację, której świadomość jest tutaj wysoka, ale również jest to problem charakterystyczny dla połowy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jest to nie tylko kwestia starzenia się społeczeństwa, ale także migracji młodych i produktywnych ludzi do bardziej rozwiniętych państw członkowskich. Dlatego konieczne jest stworzenie lepszych możliwości młodym ludziom, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Szczególnie cieszę się, że nasza Wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica będzie pracować nad tym zagadnieniem, które może stanowić chorwacki wkład w europejski sposób rozwiązania tego strukturalnego problemu.

Bardziej dynamiczne społeczeństwo oznacza także bardziej konkurencyjną gospodarkę, opartą na umiejętnościach w przyszłych miejscach pracy, poprzez edukację przez całe życie, a także większą i bardziej zrównoważoną mobilność naukowców.

Oznacza to również wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także inwestowanie w innowacje i badania. Czyniąc to, musimy zadbać o rozwój gospodarki bardziej zrównoważonej środowiskowo, aby pomyślnie przejść do gospodarki niskoemisyjnej i o obiegu zamkniętym. W ten sposób przyczyniamy się do lepszej ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. W związku z tym, prezydencja chorwacka będzie opowiadać się za trwałym i integracyjnym rozwojem Unii Europejskiej, który szanuje specyfikę i potrzeby wszystkich państw członkowskich i ich obywateli.

Priorytet ten zostanie omówiony na konferencji w Varaždinie.

 

Drugi priorytet - łączenie Europy

 

Panie i Panowie,

w coraz bardziej połączonym świecie wykorzystanie pełnego potencjału unijnej infrastruktury i zasobów ludzkich zależy od sieci i wzajemnych powiązań gospodarki Unii i jej członków.

Potrzebujemy więc Europy, która łączy.

Jej konkurencyjność jest jednak hamowana przez różnice w Unii w zakresie jakości infrastruktury i zasięgu transportu, energii, telekomunikacji i sieci cyfrowych.

Konieczne jest zatem dalsze rozwijanie infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej oraz połączeń w celu osiągnięcia pełnej spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej między wszystkimi państwami członkowskimi.

Aby Unia Europejska stała się naprawdę wyjątkową przestrzenią transportową, konieczne jest sfinansowanie dalszej budowy sieci infrastruktury i poprawy transeuropejskich sieci transportu.

Lepsza łączność oznacza bezpieczniejszą infrastrukturę danych lepszej jakości dzięki ustanowieniu funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego i zmniejszeniu przepaści cyfrowej między lepiej i słabiej rozwiniętymi regionami oraz stworzeniu warunków do bezpiecznego przejścia do sieci 5G.

Kolejnym ważnym aspektem lepszego wykorzystania naszego potencjału jest stworzenie zintegrowanego rynku energii, przede wszystkim poprzez pełną realizację unii energetycznej.

Przyczyni się to do zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację i budowę niezbędnej infrastruktury oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest to dokładnie to, co robi w tej chwili Chorwacja.

Należy zapewnić lepszą spójność obywateli Unii poprzez zwiększenie mobilności studentów, naukowców i nauczycieli, a także większą mobilność przedstawicieli sektora kultury i sektora kreatywnego.

Obejmuje to intensyfikację dialogu z młodymi ludźmi, a także wykorzystanie sportu do łączenia ludzi wszystkich pokoleń w całej Europie.

 

Z tych powodów prezydencja chorwacka będzie promować politykę koncentrującą się na łączności z infrastrukturą we wszystkich obszarach, a także na zbliżeniu obywateli.

 

Trzeci priorytet – Europa, która chroni

Dla państw członkowskich Unii Europejskiej bezpieczeństwo ich obywateli ma ogromne znaczenie.

Dlatego będziemy opowiadać się za Europą, która chroni swoich obywateli, szanując i chroniąc praworządność.

Będziemy przywiązywać dużą wagę do bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza poprzez prace nad strategicznymi wytycznymi Unii dla przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Będziemy popierać ściślejszą współpracę między członkami w walce z przestępczością zorganizowaną, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Bezpieczeństwo obywateli oznacza również zapobieganie rozpowszechnianiu treści w Internecie, które zachęcają do dyskryminacji, brutalnego ekstremizmu i terroryzmu.

W tym celu konieczna jest lepsza integracja wszystkich systemów informatycznych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Jednocześnie, aby lepiej zapobiegać katastrofom i reagować na nie, chcemy wzmocnić współpracę państw członkowskich w zakresie ochrony ludności.

Innym ważnym aspektem bezpieczeństwa jest ochrona wolności, ale także naszego demokratycznego porządku. Dlatego potrzebny jest powrót do skutecznego funkcjonowania strefy Schengen, co jest również ważne z punktu widzenia przystąpienia Chorwacji do tego obszaru.

Chcemy lepszej ochrony danych osobowych i prywatności. Potrzebujemy kompleksowej i zrównoważonej polityki migracyjnej, która zakłada wzmocnienie granic zewnętrznych Unii i interoperacyjność odpowiednich systemów informatycznych.

Będziemy opowiadać się za skoordynowanym podejściem do zewnętrznych i wewnętrznych aspektów migracji, w tym migracji legalnej. Oznacza to reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego i lepszą współpracę z krajami trzecimi, która obejmuje obszar Europy Południowo-Wschodniej, obszar znany, jako obszar wschodnio-śródziemnomorski lub Bałkany Zachodnie.

Jednocześnie musimy być bardziej odporni na rosnące zagrożenia hybrydowe. Dlatego musimy lepiej chronić przestrzenie publiczne i infrastrukturę krytyczną, wzmocnić nasze zdolności zawodowe i technologiczne w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Potrzebujemy również skoordynowanego podejścia, aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, nietolerancji i dezinformacji na platformach cyfrowych.

Pragniemy skoncentrować się na dalszym budowaniu Unii, jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości opartej na wspólnych wartościach, demokracji i praworządności.

 

Czwarty priorytet – Europa, która ma wpływy

 

Wpływowa w perspektywie globalnej Chorwacja i pozostali członkowie Unii mogą najlepiej poradzić sobie z wyzwaniami XXI wieku dzięki sile i mocnym fundamentom, jaką zapewnia nam wspólnota w Unii.

Unia Europejska może jedynie wzmocnić swoją globalną rolę poprzez dalsze rozwijanie zdolności i instrumentów potrzebnych do sprostania wyzwaniom, takim jak terroryzm, wojny handlowe lub migracja.

Dlatego opowiadamy się za wpływową Europą - odgrywającą wiodącą rolę, szczególnie w swoim sąsiedztwie, ale także na świecie. Pragniemy, aby Unia utrzymała swoją pozycję wiodącego gracza międzynarodowego. Mam na myśli przede wszystkim przywództwo w walce ze zmianami klimatu, w promowaniu skutecznego globalnego zarządzania, w ochronie praw człowieka i we wzmacnianiu wielostronnych stosunków handlowych.

Unia Europejska jest dziś globalnym partnerem. Jest to pierwsza potęga handlowa, druga gospodarka światowa, pierwszy partner handlowy Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii i Rosji, a także w krajów MERCOSUR i OPEC. Musimy wykorzystać tę znaczącą pozycję, aby zwiększyć nasz wpływ i ukształtować globalny porządek w wielu ważnych obszarach. Wyznając te same zasady dla wszystkich, a jednocześnie zwalczając nieuczciwą konkurencję, chronimy miejsca pracy w Chorwacji, a także w całej Unii Europejskiej.

Będziemy również opowiadać się za wzmocnieniem naszych stosunków transatlantyckich, a także pogłębieniem naszych stosunków z Azją, Afryką i Ameryką Łacińską oraz naszymi innymi partnerami strategicznymi. Chcemy dążyć do reform i wzmocnić stosunki począwszy od naszych wschodnich i południowych sąsiadów, od północnej Afryki po wschodnią Europę.

Jednocześnie Unia zapewnia ponad połowę światowej pomocy rozwojowej, dzięki czemu nawiązała znaczące partnerstwa z wieloma krajami na świecie. W obecnej Komisji, zajmował się tym chorwacki komisarz Neven Mimica. Dlatego też chcemy jeszcze bardziej ukierunkować politykę rozwoju na kluczowy globalny temat, jakim jest eliminacja ubóstwa i zrównoważony rozwój.

Unia ponosi szczególną odpowiedzialność za swoje bezpośrednie sąsiedztwo. Uważamy, że musimy być gwarantem dobrobytu i stabilności naszego bezpośredniego sąsiedztwa w Europie Południowo-Wschodniej, pobudzając procesy reform w tej części kontynentu.

Jako najmłodsze państwo członkowskie jesteśmy świadomi transformacyjnej siły procesu akcesyjnego. Będziemy zatem opowiadać się za skuteczną polityką rozszerzenia, opartą na potwierdzonej europejskiej perspektywie kandydatów i potencjalnych kandydatów, przy pełnym spełnieniu ustalonych kryterów.

W związku z tym postanowiliśmy, że właśnie w Zagrzebiu, w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej zorganizujemy w maju spotkanie na szczycie między przywódcami Unii Europejskiej, a naszymi sąsiadami, mówiąc technicznie państwami Bałkanów Zachodnich.

Spotkanie odbędzie się dokładnie dwadzieścia lat po szczycie w Zagrzebiu, który odbył się w 2000 r. w hotelu Westin. Spotkanie to było wówczas punktem zwrotnym na drodze Chorwacji do Unii Europejskiej. Pragniemy, aby tamten pamiętny szczyt w Zagrzebiu był punktem odniesienia dla naszych sąsiadów i stanowił przykład dla ich europejskiej drogi przez następną dekadę.

Będziemy pracować nad zwiększeniem zbiorowej zdolności Unii do reagowania na kryzysy, ponieważ Unia jest dziś uznawana za kluczowego międzynarodowego gracza w promowaniu i budowaniu pokoju. Dlatego musimy być bardziej aktywni poprzez wczesne działania w zakresie zapobiegania konfliktom, wzmocnić nasze zdolności operacyjne i instrumenty umożliwiające szybkie reagowanie kryzysowe, popierać wzmocnienie polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz kontynuować ścisłą i znaczącą współpracę między Unią a NATO.

Prezydencja chorwacka będzie zatem działać na rzecz umocnienia pozycji międzynarodowej, asertywności Unii oraz kontynuacji naszej stabilności i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim w ciągu tych sześciu miesięcy.

 

Prezydencja wzmocni wpływy i pozycję Chorwacji

 

Panie i Panowie,

na koniec chciałbym podsumować, to, co będzie ważne w naszych sześciu chorwackich miesiącach. Pozwolę sobie to tak kolokwialnie ująć.

Po pierwsze ważne jest przyjęcie wieloletnich ram finansowych, po drugie zależy nam na pełnym wdrożeniu europejskiego filaru praw socjalnych, wreszcie po trzecie, będzie to początek poważnych prac w celu powstrzymania negatywnych trendów demograficznych, lepszej łączności w Unii Europejskiej, wzmocnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, spotkania na szczycie dla naszych sąsiednich krajów w maju, ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatu, dostosowanie rynku pracy do przyszłych miejsc pracy poprzez edukację i innowacje, zbliżenie Unii do jej obywateli, a zwłaszcza młodzieży, oraz ochrona porządku i podstawowych wartości.

Dzięki prezydencji wzmocnimy wpływy i pozycję Chorwacji w Europie i na świecie. Przygotowania do prezydentury znajdują się teraz w końcowej fazie. Zgodnie z wymogami, przedstawimy kompletny czterdziestostronnicowy dokument, który szczegółowo określa priorytety we wszystkich sektorach. Dokument zostanie opublikowany w grudniu, tuż przed końcem prezydencji fińskiej.

W okresie trwania prezydencji w Chorwacji odbędzie się ponad 150 konferencji i spotkań, w tym wiele na szczeblu ministerialnym. Będzie to miało także ważny wymiar parlamentarny.

Chorwacja wniesie wkład do Unii Europejskiej, odpowiadając na wyzwania technologiczne, społeczne i związane z bezpieczeństwem, i jestem przekonany, że w ciągu tych sześciu miesięcy dodatkowo uwrażliwi obywateli Chorwacji i uświadomi nam, że za nami jest już siedem lat członkostwa w Unii, i trzydzieści lat chorwackiej demokracji i niepodległości.

Już za zaledwie dwa miesiące będziemy odgrywać wiodącą rolę w budowaniu silnej Europy w świecie pełnym wyzwań. Zapraszam wszystkich Państwa do wniesienia wkładu w ten proces, poprzez swoje doświadczenie i wiedzę.

 

 Dziękuję bardzo. ”

 

Po przemówieniu premiera Andreja Plenkovića, przyszła wiceprzewodnicząca Komisji ds. Demokracji i Demografii Dubravka Šuica przedstawiła priorytety pracy nowej Komisji Europejskiej. Do zgromadzonej publiczności zwróciła się również autorka loga Prezydencji Chorwacji Iva Primorac.