Warszawa, 13 maja 2020

Polska przedłuża kontrolę na granicy do 12 czerwca

Zdjęcie: eswinoujscie.pl

W środę 13 maja polski rząd ogłosił przedłużenie kontroli granicznych o 30 dni do 12 czerwca 2020 r.

Tymczasowa kontrola graniczna została wprowadzona przez Polskę 13 marca br. W związku z wybuchem epidemii COVID-19 zgodnie z art. 25. ust. 1 Kodeksu granicznego Schengen.
Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami – 18, ze Słowacją  – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczą, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze.

Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Polski mogą wjechać jedynie:
1.obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
2.cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
3.cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
4.szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
5.cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6.cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidecji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
                  - wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
                  - przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
8.w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Granicę wewnętrzną można przekraczać:
na granicy z Niemcami:
                      - przez przejścia drogowe - Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;
                      - w ruchu pieszym - Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;
na granicy z Litwą: Budzisko, Ogrodniki;
na granicy ze Słowacją: Barwinek, Chyżne; 
na granicy z Czechami:
                    - przez przejścia drogowe - Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy;
                    - w ruchu pieszym - Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni).

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą ruch graniczny został znacznie ograniczony. Granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej i Hrebennem.


Obowiązek samoizolacji po przekroczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.