Białystok, 04 lutego 2020

Obchody rozpoczęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w Białymstoku

Konsulat Republiki Chorwacji na czele z konsulem honorowym Wojciechem Strzałkowskim, z siedzibą w Białymstoku i okręgiem konsularnym obejmującym województwo podlaskie i lubelskie, zorganizował w poniedziałek 3 lutego w Hotelu Branicki w Białymstoku uroczystość z okazji rozpoczęcia prezydencji Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej. Znakomitych gości oraz przedstawicieli wszystkich instytucji z Białegostoku i województwa podlaskiego powitał konsul honorowy Wojciech Strzałkowski, a Ambasador w swoim wystąpieniu, podziękowawszy konsulowi honorowemu podkreślił znaczenie chorwackiej prezydencji, przy okazji której odbędzie się cały szereg wydarzeń kulturalnych na całym terenie Polski. Gośćmi specjalnymi w obchodach rozpoczęcia chorwackiego przewodnictwa w Radzie UE byli żołnierze 5 kontyngentu Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji obecni w Polsce w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO (NATO eFP BG Orzysz) na czele z dowódcą majorem Marijanem Žukiną. We wtorek 4 lutego Ambasador odbył spotkanie z marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim. Podczas otwartej i serdecznej rozmowy marszałek Kosicki opowiedział się za umacnianiem stosunków pomiędzy Polską i Chorwacją, szczególnie w kontekście konieczności dalszego równomiernego rozwoju polskich regionów, z uwzględnieniem wielkich możliwości współpracy w obrębie Inicjatywy Trómorza. Marszałek wyraził szczególne zainteresowanie rozwojem współpracy z żupanią Bjelowarsko-Bilogorską.