Zagrzeb, 14 października 2020

Na posiedzeniu Rządu podjęto dwie uchwały w związku z chorwackim uczestnictwem w Inicjatywie Trójmorza

W środę, 14 października 2020r. na posiedzeniu Rządu Republiki Chorwacji podjęta została Uchwała o ustanowieniu narodowego organu koordynacyjnego i narodowego koordynatora ds. Inicjatywy Trójmorza oraz Uchwała o zainwestowaniu Republiki Chorwacji w Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza.

W myśl pierwszej uchwały Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji zostało mianowane organem koordynacyjnym mającym w imieniu Rządu Republiki Chorwacji koordynować działalność i uczestnictwo Republiki Chorwacji w Inicjatywie Trójmorza. Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich mianowany został narodowym koordynatorem ds. Inicjatywy Trójmorza.

W myśl tejże uchwały podjęto decyzję o uczestniczeniu Chorwackiego Banku Odbudowy i Rozwoju (HBOR) w strukturyzacji Funduszu. Oczekiwana wysokość Funduszu wynosi 3-5 miliardów euro, a sam Fundusz założony został w maju 2019r. w Luksemburgu dzięki wkładom Polski i Rumunii. We wrześniu 2020r. Estonia i Łotwa zobowiązały się zainwestować w Fundusz, co jednocześnie umożliwia uczestniczenie w nim i daje prawo głosu w organach zarządzających Funduszu.

Przystąpienie Republiki Chorwacji do Funduszu potwierdza dalsze wsparcie Chorwacji dla tej Inicjatywy i przyczynia się do zajęcia przez Chorwację kluczowego i aktywnego stanowiska uczestnika tej platformy.

Inicjatywa Trójmorza jest nieformalną platformą polityczną inicjatywy państw Europy Wschodniej i Środkowej (państw członkowskich UE) na linii Bałtyk – Adriatyk – Morze Czarne. Do jej celów należą wzmacnianie współpracy regionalnej, politycznej, ekonomicznej, infrastrukturalnej, energetycznej oraz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Dla Chorwacji jest ona istotna między innymi z uwagi na budowę terminalu gazu skroplonego na wyspie Krk, który połączony zostanie siecią gazociągów ze zbudowanym już terminalem w Polsce.