Opole, 06 lutego 2020

Mia Pećnik wystąpiła podczas Koncertu Noworocznego w Opolu

Tradycyjny XIV Koncert Noworoczny w Opolu, organizowany przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę oraz Konsul Republiki Federalnej Niemiec Birgit Fisel –Rösle, po raz pierwszy przy współudziale Konsulatu Republiki Chorwacji na czele z konsulem honorowym Andrzejem Żylakiem, z siedzibą w Opolu i okręgiem konsularnym obejmującym województwo opolskie i dolnośląskie, odbył się w czwartek 6 lutego w Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica, a młoda chorwacka pianistka Mia Pećnik, wraz z Orkiestrą Symfoniczną Państwowej Szkoły Muzycznej wykonała koncert c-moll na fortepian i orkiestrę op. 37 Ludwiga van Beethovena. Ponad 500 gości w wypełnionej po brzegi sali z entuzjazmem przyjęło znakomity występ Mii Pećnik. Jako gość specjalny, przed koncertem głos zabrał Ambasador Tomislav Vidošević, który między innymi zwrócił szczególną uwagę na znaczenie chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej podczas pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku. Ambasador odbył tego dnia spotkanie robocze z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim i uczestniczył w tradycyjnym obiedzie marszałka Buły z przedstawicielami korpusu dyplomatyczno–konsularnego województwa opolskiego i Dolnego Śląska.