Zagrzeb, 30 grudnia 2020

Informacje o otwarciu rachunku bakowego przeznaczonego na odbudowę zniszczeń na terenie żupanii sisacko-moslavačkiej i okolic

Za pomocą rachunku bankowego budżetu państwa Republiki Chorwacji zbierane są darowizny przeznaczone na odbudowę zniszczeń spowodowanych trzęsieniem ziemi w żupanii sisacko-moslavačkiej i okolicach.

Środki można wpłacać na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów otwarty w Chorwackim Banku Narodowym, a Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za monitorowanie wydatkowania środków na określony cel.

 

Wpłaty środków dla darczyńców z Republiki Chorwacji wpłacać można na konto:

 

HR12 1001 0051 8630 0016 0

Budżet państwa Republiki Chorwacji

w odniesieniu do numeru zatwierdzenia: HR68 5444 - OIB płatnika

 

Darowizny środków finansowych dla darczyńców spoza Republiki Chorwacji są wpłacane na konto Ministerstwa Finansów w Chorwackim Banku Narodowym (instrukcje płatności zagranicznych):

 

Hrvatska narodna banka/ Croatian National Bank

Trg hrvatskih velikana 3 / Trg hrvatskih velikana 3

Zagrzeb 10000, Chorwacja

BIC (SWIFT) CODE BANKE: NBHRHR2XXXX

 

Nazwa i adres odbiorcy:

Ministarstvo financija Republike Hrvatske/ Ministry of Finance

Katančićeva 5/ Katančićeva 5

Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia

Broj računa/ Bank account number: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0

Refernca plaćanja/ Remittance info – remarks: Eartquakes aid