Warszawa, 29 marca 2021

Darowizna województwa mazowieckiego dla żupanii sisačko-moslavačkiej

W poniedziałek 29 marca odbyła się wideokonferencja z okazji symbolicznego przekazania środków finansowych zebranych przez województwo mazowieckie w wysokości miliona złotych na pomoc dla dotkniętej trzęsieniem ziemi żupanii sisačko-molavačkiej. W spotkaniu udział wzięli Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża Katarzyna Stępińska, Żupan sisačko-moslavačkiej županii Ivo Žinić oraz ambasador Tomislav Vidošević. Środki pozyskane na akcję humanitarną, z inicjatywy Marszałka Adama Struzika, zostaną przekazane do Polskiego Czerwonego Krzyża, który przekaże je Chorwackiemu Czerwonemu Krzyżowi. Podczas spotkania podkreślono wagę solidarności członków UE oraz przyjaznych stosunków między narodem chorwackimi i polskim, a ambasador Tomislav Vidošević w imieniu Republiki Chorwacji i żupan Ivo Žinić w imieniu żupanii sisačko-moslavačkiej podziękowali za tę niezwykle cenną pomoc.