Warszawa, 08 czerwca 2020

Ambasador Vidošević przyjął żołnierzy 5 chorwackiego kontyngentu (HRVCON)

Po ośmiu miesiących przedłużonego z uwagi na epidemię koronawirusa pobytu, w dniach od 02-08 czerwca przeprowadzono zmianę 5 i 6 kontyngentu żołnierzy Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji obecnych w Polsce w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO (NATO eFP BG-POL, HRVCON). Wracając do Republiki Chorwacji druga część żołnierzy 5 kontyngentu odwiedzili Ambasadę, gdzie przyjął ich podczas spotkania pożegnalnego Ambasador Tomislav Vidošević wraz ze współpracownikami. Dowódca kontyngentu pułkownik Marijan Žukina szczególnie uroczyście podziękował za współpracę z Ambasadą, a Ambasador podkreślił znaczenie i rolę misji chorwackich żołnierzy w Polsce. Wspomniał cały szereg wspólnych przedsięwzięć zrealizowanych na początku przewodnictwa Republiki Chorwacji w Radzie UE, przy czym niestety szeregu innych planowanych projektów nie udało się przeprowadzić z powodu kryzysu związanego z COVID-19- Żołnierze Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji działają w ramach NATO wraz z żołnierzami Sił Zbrojnych USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Polski od października 2017r. Decyzją Chorwackiego Saboru w ramach  NATO eFP BG-POL rozmieszczonych może być do 90 żołnierzy Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji. Chorwacki kontyngent składa się z żołnierzy obsługujących baterię samobieżnych wyrzutni rakietowych (SVLR) 122 mm VULKAN Artyleryjsko – Rakietowej Brygady Zmechanizowanej (GMBR).