Warszawa, 27 października 2020

Ambasador Tomislav Vidošević przedstawił w Senacie wyniki chorwackiej prezydencji w Radzie UE

We wtorek 27 października ambasador Tomislav Vidošević przedstawił wyniki chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przed Komisją Spraw Zagranicznych UE w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Bogdan Klich, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i UE. Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Arndt Freydag von Loringhoven przedstawił program i priorytety prezydencji niemieckiej, a Minister ds. Unii Europejskiej w Radzie Ministrów RP Konrad Szymański przedstawił stanowisko Rządu RP na temat wyników chorwackiej prezydencji oraz oczekiwania wobec niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Przedstawiciele Senatu, obecni na posiedzeniu na żywo i online, zadawali pytania ministrowi Konradowi Szymańskiemu i ambasadorom. Szczególnie interesujące kwestie poruszane podczas posiedzenia, dotyczyły Konferencji o przyszłości Europy oraz uwarunkowaniu środków z budżetu UE i poszanowaniu praworządności. Minister Konrad Szymański szczególnie podziękował Chorwacji za przewodnictwo w Radzie, a także za szybką reakcję i elastyczność w reagowaniu na pandemię COVID-19.