Warszawa, 19 lutego 2020

Ambasador Tomislav Vidošević przedstawił program prezydencji Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej w Senacie

W środę, 19 lutego na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, Ambasador Tomislav Vidošević przedstawił program i priorytety prezydencji Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Pan Bogdan Klich. Ambasador Finlandii Juha Tapio Ottman odniósł się do rezultatów Prezydencji Finlandii, a Minister ds. europejskich w Radzie Ministrów Rządu RP Pan Konrad Szymański, przedstawił stanowisko polskiego rządu w sprawie wyników fińskiej prezydencji, nawiązał również do chorwackiego programu prezydencji w Radzie UE. Po prezentacji członkowie Senatu zadawali pytania Ministrowi Konradowi Szymańskiemu oraz ambasadorom. Szczególne zainteresowanie członków Senatu wzbudził temat finalizacji Wieloletnich Ram Finansowych, konferencji w sprawie przyszłości Europy, Brexitu, jednolitego rynku i łączności, a także rozszerzenia Unii Europejskiej na Europę Południowo-Wschodnią. Omówiona została również kwestia konferencji o Bałkanach Zachodnich, która odbędzie się w maju w Zagrzebiu.