Warszawa, 13 października 2020

Ambasador Tomislav Vidošević na otwarciu wystawy w Senacie z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II

W Senacie RP, pod patronatem Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, zostało zorganizowane uroczyste otwarcie wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II z okazji 100- lecia jego urodzin. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, a także przedstawiciele życia politycznego i kulturalnego Polski. W krótkiej rozmowie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podziękował szczególnie ambasadorowi Tomislavowi Vidoševićowi za zorganizowanie czerwcowego spotkania szefów misji dyplomatycznych państw Unii Europejskiej i po raz kolejny bardzo pozytywnie wypowiedział się o osiągnięciach chorwackiej prezydencji w Radzie UE w pierwszym półroczu tego roku.