Zagreb, 22 maja 2020

28 lat temu Chorwacja została członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych

22 maja 1992 r., Republika Chorwacji stała się członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, międzynarodowej organizacji, której głównym celem jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, promocja współpracy gospodarczej i dobrobytu oraz ochrona praw człowieka i podstawowych wolności. To wydarzenie rozpoczęło nowy rozdział w historii Republiki Chorwacji, ponieważ członkostwo w ONZ zapewniło globalne międzynarodowe uznanie niepodległości i suwerenności państwa podczas wydarzeń wojennych.

W kolejnych latach pojawiły się liczne możliwości realizacji ważnych celów polityki zagranicznej, a także dalszej międzynarodowej afirmacji w wielu obszarach działalności globalnej organizacji. W ciągu 28 lat członkostwa - Chorwacja przeszła z pozycji odbiorcy pomocy międzynarodowej na aktywnego członka, w pełni uczestniczącego w reformach, misjach pokojowych i rozwiązywaniu globalnych wyzwań.

Dotychczasowe członkostwo Chorwacji w Organizacji Narodów Zjednoczonych było konsekwentne we wszystkich kluczowych organach politycznych ONZ, takich jak Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarcza i Społeczna, Komisja Budowania Pokoju, Rada Praw Człowieka. Nieoceniony wkład w prace wielu komitetów i komisji włożyli liczni chorwaccy dyplomaci i eksperci operacji pokojowych oraz członkowie sił zbrojnych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji.

Dzięki swojej dyplomatycznej i multilateralnej działalności w ramach ONZ, łącząc członkostwo w UE i NATO, Chorwacja aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu rozwiązań wielu dzisiejszych problemów i pytań, takich jak napięcia geopolityczne, ogólny kryzys multilateralny spowodowany jednostronnymi działaniami, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, prawa człowieka, kwestie humanitarne, walka z terroryzmem, zagrożenia hybrydowe i wiele innych. Podczas ostatniej 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego - Chorwacji powierzono ważne i odpowiedzialne zadanie koordynowania, we współpracy z Afganistanem, zbiorowej pracy Zgromadzenia Ogólnego nad wyzwaniami wywołanymi pandemią COVID19.

W nowej dekadzie Chorwacja zamierza nadal pracować w sposób odpowiedzialny i wytrwały w ramach systemu ONZ, dlatego też wcześniej nominowała kandydatów do ponownego członkostwa w Radzie Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) w wyborach w 2021 r., w Komisji Budowania Pokoju (PBC) w wyborach 2025 r. a także w Radzie Bezpieczeństwa (SC) w wyborach w 2029 r. Obecnym priorytetem jest kandydatura Pani prof. dr hab. Maji Seršić w wyborach do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS), które odbędą się pod koniec 2020 r.