Zagrzeb, 05 sierpnia 2020

Życzenia Ministra Gordana Grlića Radmana z okazji Dnia Zwycięstwa i wdzięczności dla Ojczyzny oraz Dnia Obrońców Ojczyzny.

Dziś z wielką dumą wspominamy operację wojskowo-policyjną pod kryptonimem „Burza” (Operacija Oluja), kiedy 25 lat temu większość okupowanego terytorium została wyzwolona i w ten sposób powróciła do chorwackiego porządku konstytucyjno-prawnego. W ciągu czterech lat wojny wiele istnień ludzkich straciło życie – za te ofiary dla Ojczyzny pozostaniemy na zawsze wdzięczni. Operacja wojskowo-policyjna osiągnęła warunki wstępne dla pokoju, umożliwiła rozpoczęcie pokojowej reintegracji chorwackiego regionu naddunajskiego i powstrzymała wojnę w sąsiedniej Bośni i Hercegowinie. Obecnie Chorwacja jest członkiem ONZ, Unii Europejskiej i NATO oraz licznych organizacji międzynarodowych. Chorwacja jest dzisiaj znana w Europie i na świecie ze swojej polityki wspierania pokoju i budowania partnerstw między krajami i narodami. Chciałbym złożyć życzenia wszystkim Chorwatom w kraju i na całym świecie oraz wszystkim obywatelom Chorwacji w Dniu Zwycięstwa i wdzięczności dla Ojczyzny oraz Dniu Obrońców Ojczyzny.