Słowo wstępne

Szanowni Państwo

Jest mi niezwykle miło, że jako chorwacki ambasador w Polsce mogę Was przywitać na tej stronie! Chciałbym, żebyście szybko odnaleźli na niej wszystkie potrzebne komunikaty, zarówno o współpracy pomiędzy dwoma słowiańskimi państwami – Chorwacją i Polską, jak również wszystkie informacje konsularne.

Wiele nas łączy, a nasze więzi sięgają daleko w przeszłość. Nie jest to jedynie język słowiański, czy też podobieństwa kulturowe. Chorwację i Polskę łączy wielowiekowa wspólna historia, wspólny kulturowy i cywilizacyjny krąg środkowoeuropejski, a od XX wieku, po tym, jak Chorwacja odzyskała niepodległość, po okresie politycznej i gospodarczej transformacji obydwu krajów, po wstąpieniu Chorwacji do NATO w 2009 roku, także partnerska współpraca związana z priorytetami politycznymi i bezpieczeństwem. Właśnie w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE Chorwacja ukończyła proces negocjacji w sprawie członkostwa w UE, a w 2013 roku stała się jej pełnoprawnym członkiem, podczas gdy Polska uzyskała prawa członkowskie jeszcze w 2004 roku. Przyjacielskie związki pomiędzy naszymi krajami pogłębiają się również w ramach współpracy regionalnej. Chorwackie żupanie i polskie województwa dzielą się doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk w ramach Forum Regionów Chorwacji i Polski już od 2011 roku. Forum to odbywa się co roku, naprzemiennie w jednym z naszych krajów. Wartość dodaną współpracy regionalnej w ramach wspólnej inicjatywy Prezydent Republiki Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przyniósł w 2016 roku szczyt w Dubrowniku, w czasie którego powstała Inicjatywa Trójmorza, nieformalna platforma polityczna, której celem jest modernizowanie infrastruktury transportowej, energetycznej i infrastrukturalnej, jak również współpraca w zakresie cyfryzacji w celu budowania wspólnej przyszłości i rozwoju, zarówno Chorwacji i Polski, jak i całej Europy Środkowej oraz Wschodniej.       

Moim pragnieniem, które dzielę ze swoimi współpracownikami jest byśmy się jeszcze lepiej rozumieli nawzajem, żebyśmy byli przyjaciółmi, a Chorwacja i Polska bezspornie od zawsze stanowiły dwa przyjacielskie kraje. Wytrwale pracujemy na rzecz utrzymywania i rozwijania naszego wzajemnego zaufania i naszych relacji, mamy przy tym świadomość, jak bliskie są nasze światopoglądy, nasze tradycje i nasze historie.  

W czasach, kiedy wszystkie kraje pracują na rzecz utrzymywania jak najlepszej międzynarodowej pozycji gospodarczej, nie istnieje powód, dla którego pomiędzy Chorwacją i Polską ten rodzaj współpracy nie miałby coraz lepszy, a dokładniej by przynosiła ona jeszcze więcej zysków. Chciałbym widzieć jak najwięcej dobrej jakości chorwackich produktów na wielkim polskim rynku, mam również nadzieję na bezpośrednie inwestycje z Polski w chorwacki sektor produkcyjny, który jest zorientowany na eksport, jak również na inwestycje w chorwacką turystykę, która oferuje wiele możliwości. Od nas samych zależy, czy wykorzystamy wszystkie nasze możliwości dla dobrobytu i lepszej przyszłości naszych przyjacielskich narodów.     

Pragnę drodzy odwiedzający, byście na tej stronie znaleźli jak najwięcej informacji o chorwacko-polskiej współpracy gospodarczej, w zakresie bezpieczeństwa i obronności, współpracy kulturalnej, naukowo-akademickiej, jak i każdej innej, oraz o rezultatach starań, które cała Ambasada wkłada w to, by związki pomiędzy dwoma państwami, naszymi regionami i miastami były jak najściślejsze i różnorodne!  

W dzisiejszych czasach dla każdego jest najważniejsza szybka i prosta komunikacja. Zapraszam do przesyłania zapytań i propozycji na nasz adres e-mail lub za pośrednictwem telefonu. Na wszystkie odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie, ponieważ dla nas najważniejsze jest, by pomóc Wam jak najszybciej.

Poprzez swoją pracę pragnę dalej rozwijać nasze wzajemne przyjacielskie relacje oraz budować szacunek, gdyż stanowią one podstawę współpracy dla obopólnej korzyści. Nie istnieją żadne przeszkody w dalszym zbliżaniu się i rozwijaniu wszelkich związków politycznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych. 

Zapraszam wszystkich obywateli Republiki Chorwacji do odwiedzenia Polski, a obywateli Polski, żeby jeszcze liczniej odwiedzali nasz kraj i korzystali z dobrodziejstw naszych regionów, a przede wszystkim z przepięknego Adriatyku!