Członkowie misji

Tomislav Vidošević, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

pułkownik dr Jugoslav Jozić, Attaché Obrony
Tiha Dabac-Golubić, Pierwszy Sekretarz
Marijan Barić, Trzeci Sekretarz