Varšava, 10. listopada 2019.

Sastanak veleposlanika Vidoševića s počasnim konzulima

Veleposlanik Tomislav Vidošević sa suradnicima održao je u Veleposlanstvu u četvrtak 10. listopada sastanak sa počasnim konzulima Republike Hrvatske na području Republike Poljske. Tema sastanka bila je analiza dosada zajednički provedenih programa, te priprema hodograma aktivnosti za nastupajuće razdoblje, posebno s obzirom na predstojeće predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom. Veleposlanik se posebno zahvalio počasnim konzulima na potpori koju su pružali u realizaciji službenih posjeta gradovima i vojvodstvima u njihovoj nadležnosti, te svemu u čemu su dosada doprinijeli u jačanju gospodarskih veza i suradnji na području kulture i znanosti između Hrvatske i Poljske. Na sastanku su pored počasnih konzula sudjelovale direktorica Predstavništva Hrvatske turističke zajednice Agnieszka Puszczewicz, te kao poseban gost gđa. Urszula Dzieržawska Bukowska.