Varšava, 22. srpnja 2019.

Posjet veleposlanika Vidoševića Nacionalnoj agenciji za akademsku razmjenu (NAWA)

Nastavno na posjet veleposlanika Tomislava Vidoševića Varšavskom sveučilištu i sastanku sa rektorom dr.sc. Marcinom Pałysom u travnju, u ponedjeljak 22. srpnja veleposlanik je posjetio Nacionalnu agenciju za akademsku razmjenu (NAWA) gdje se sastao s direktorom Łukaszom Wojdygom. Veleposlanik je sa direktorom Wojdygom razgovarao o jačanju akademske razmjene na svim područjima: razmjeni studenata, predavača, istraživača i drugim oblicima suradnje, a posebno su istaknuti brojni programi razmjene i projekti koje financira NAWA, a u kojima mogu sudjelovati i hrvatske znanstvene institucije i istraživači u suradnji sa poljskim partnerima.