Varšava, 20. svibnja 2020.

HoMs video-konferencija s ministrom Konradom Szymanskim

U srijedu 20. svibnja održana je video-konferencija koju je Veleposlanstvo kao predstavnik predsjedavajuće članice Vijećem EU organiziralo sa ministrom za EU pitanja Konradom Szymanskim, a na kojoj su sudjelovali veleposlanici zemalja EU u Poljskoj. Ministar Szymanski je u otvorenoj raspravi vrlo detaljno i precizno iznio stajališta Poljske u odnosu na EU politike, implikacije COVID-19, te drugim temama od zajedničkog interesa. Veleposlanik Tomislav Vidošević, koji je moderirao konferenciju, uvodno je zamolio ministra da se osvrne na rezultate Zagrebačkog EU summita sa zemljama Zapadnog Balkana, a veleposlanici zemalja EU su postavili niz pitanja iz sfere političkih i gospodarskih odnosa vezanih uz izazove s kojima se EU trenutno suočava.