Varšava, 02. prosinca 2020.

Drugi HoMs sastanak sa ministrom za EU pitanja Konradom Szymanskim

U srijedu 2. prosinca održan je putem video-konferencije drugi HoMs sastanak tijekom Predsjedanja Njemačke Vijećem EU. Domaćin sastanka bio je veleposlanik Savezne Republike Njemačke Arndt Freytag von Loringhoven, a gost sastanka ministar za EU pitanja Konrad Szymanski. Na sastanku je sudjelovao i veleposlanik Tomislav Vidošević. Tijekom sastanka ministar Szymanski govorio je o poljskim stajalištima vezanim uz više EU tema, višegodišnjem financijskom okviru, načelu vladavine prava, koordinaciji aktivnosti usmjerenih ka smanjenju posljedica pandemije COVID-19, migrantskoj politici i pitanjima unutarnjeg tržišta. Ministar Szymanski također je odgovarao na niz pitanja veleposlanika, a veleposlanik Vidošević se na kraju posebno zahvalio ministru Szymanskom i kolegama veleposlanicima na potpori koju smo uživali tijekom Predsjedanja u prvih šest mjeseci ove godine.